Erich Fromm - Rüyalar Masallar Mitoslar pdf kitap indir

Posted by pdf kitap On 14 Temmuz 2014 Pazartesi 0 yorum
Erich Fromm - Rüyalar Masallar Mitoslar pdf


"Yorumlanmamış bir rüya, okunmamış bir mektuba benzer"

İnanlığın, tarihin başından bugüne dek yarattığı tek ortak dil, sembol dilidir. Bunuz çözmek, tüm insanları ve tarihi kavramak anlamına gelir. Masallar ve mitoslarda karşımıza çıkan bu sembol dili, rüyalar aracılığı ile de her gece bizlere seslenmektedir. Ömrümüzün yaklaşık üçte biri, uykuda geçer. Ruhumuz ve bilincimiz uykuda boş durmaz, hatta uyanık halimize göre çok daha özgür ve akıllı bir faaliyet içine girerler. Böylece bize kişiliğimizin ve ruhumuzun gizli kalmış ya da bastırılmış yanları hakkında iuçları verirler. kendimizin diğer yanını (belki de gerçek yüzünü) tanımak ve bir "bütün" haline gelebilmek için, rüyaları tanımalı ve onları yorumlamayı öğrenmeliyiz.

İÇİNDEKİLER

Çevirenin Önsözü
Yazarın Önsözü
Giriş
Sembol Dilinin Özellikleri
Rüyaların Özellikleri
Freud ve Jung'un Rüya yorumculuğu
Rüya Yorumculuğunun Tarihçesi
Psikolojik Olmayan Rüya Yorumu - Psikolojik Rüya Yorumu
Rüya Yorumlama Sanatı
Mitoslar, Masallar, Merasimler ve Rüyalarda Kullanılan Sembol Dilleri
Odipus Mitosu - Yaradılış Mitosu - Kırmızı Şapkalı Kız - Sabbath Merasimi - Kafka'nın "Dava" Adlı Romanı
Kaynakça


indir: http://www.linkbucks.com/s5Eg
READ MORE

S. H. Hooke - Ortadoğu Mitolojisi pdf kitap indir

Posted by pdf kitap On 8 Temmuz 2014 Salı 2 yorum

S. H. Hooke - Ortadoğu Mitolojisi pdf kitap indir

Ortadoğu Mitolojisi adlı yapıtı ile Profesör Hooke, bir yandan klasik (Yunan, Roma) öte yandan ortaçağ (Batı) mitolojisinin kökenlerinde yatan Ortadoğu (öteki adıyla Yakındoğu) mitolojisinin birincil kaynaklarına inerek, mitolojinin tüm temalarını ve sorunlarını özümleyen bir yapıt bırakmış bulunuyor. Yapıtın iki bölümünü Musevi ve Hıristiyan mitoslarına ayırması, kitabın, mitoloji yanı sıra dinsel düşünüşün de köklerine inen bir nitelik kazanmasını sağlıyor. Yapıtta: Yaradılış Mitosları, Dumuzi ile İnanna, Tufan Mitosları, Enki ile Ninhursag, Dumuzi ile Enkimdu, Gılgamış Mitosları, İştar'ın Ölüler Dünyasına İnişi, Adapa Mitosu, Etana ile Kartal, Zu Mitosu, Kurtçuk ile Dişağrısı, Osiriö Mitosları, Re Mitosları, Apophis’in Öldürülüşü, Nil Mitosları, Keret Efsanesi, Agat Efsanesi, Seher ile Selim, Nikkal ile Kathiralar, Ullıkummis Mitosu, İlluyankas Mitosu, Kam ile Habıl, Babıl Kulesi Mitosu,"Sodom ile Gomorra, Fısıh Mitosu, Epıfani Mitosu, Yeşu Mitosu, Ahit Sandığı Mitosu, İlya ile Elışa, İsa'nın Doğuşu Mitosları, İsa'nın Dirilişi Mitosları bulunuyor. Çevirmen, dipnotlarında, kutsal kitaplara yapılan göndermelerde söz konusu alıntıları yaparak ve aynı konularda değinilme varsa Kurandan yaptığı alıntıları ekleyerek, yapıtın kaynak kitap olma niteliğini pekiştirmektedir.


READ MORE

Stephen R. Covey - Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı pdf kitap indir

Posted by pdf kitap On 0 yorum
Stephen R. Covey - Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı

Kişisel, mesleki ve ailevi sorunların çözümünde ilke merkezli bir yaklaşım benimseyen ve toplam kalite anlayışının öncülerinden olan Stephen R. Covey, çarpıcı örneklerden yola çıkarak, aşama aşama, insana yaraşır biçimde dürüst, uyumlu, huzurlu, başarılı bir yaşam için değişimine ayak uydurmamızı sağlayan alşıkanlıkları belirliyor, değişimin yarattığı fırsatlardan yararlanabilmek için gerekli olan bilgelik ve güce ulaşmanın yollarını gösteriyor. "Liderlik konusunda son onyılın başucu kitabı bu olacak." -Scott Degarmo (Siccess dergisinin başyazarı) "İlke merkezli liderlik, çok güçlü bir kavram, Covey'in liderlik ve insan ilişkileri vizyonu, bu kavramı günümüz iş dünyasının liderleri için elverişli bir program haline getirmiş. Mutlaka okumanızı öneririm." -Nolan Archibald (Black & Decker Başkanı ve Yöneticisi)


READ MORE

Standart Abraham Maslow - İnsan Olmanın Psikolojisi pdf kitap indir

Posted by pdf kitap On 0 yorum


Üçüncü Güç adıyla tanınan Hümanistik Psikolojinin babası Abraham Maslow, "İnsan doğası ancak objektif ile sübjektif bir arada ele alındığında anlaşılabilir. Bireyin ne olduğunu değil, ne olabileceğini, ne gibi potansiyeller barındırdığını incelemek insan türünün mutluluğu ve geleceği açısından çok önemlidir" diyor. Maslow'un başını çektiği hümanist psikologlara dek bilimsel bakış, insanın eksikliklerine yoğunlaşıyordu, gücüne ve potansiyeline değil. Oysa Maslow'un inancına göre ruh sağlığı anlaşılmadan ruh hastalıkları anlaşılamaz. Maslow'un yaklaşımında söz konusu olan, diğer teorilerin kökten reddi değil, farklı bakış açılarını bütünsel bir kavrayış haline getirmektir. İnsan Olmanın Psikolojisi'nde bulacağınız işte bu bütünlükçü bakış. Hümanist psikolojinin temel kitabı!

READ MORE