S. H. Hooke - Ortadoğu Mitolojisi pdf kitap indir

Posted by pdf kitap On 8 Temmuz 2014 Salı 2 yorum

S. H. Hooke - Ortadoğu Mitolojisi pdf kitap indir

Ortadoğu Mitolojisi adlı yapıtı ile Profesör Hooke, bir yandan klasik (Yunan, Roma) öte yandan ortaçağ (Batı) mitolojisinin kökenlerinde yatan Ortadoğu (öteki adıyla Yakındoğu) mitolojisinin birincil kaynaklarına inerek, mitolojinin tüm temalarını ve sorunlarını özümleyen bir yapıt bırakmış bulunuyor. Yapıtın iki bölümünü Musevi ve Hıristiyan mitoslarına ayırması, kitabın, mitoloji yanı sıra dinsel düşünüşün de köklerine inen bir nitelik kazanmasını sağlıyor. Yapıtta: Yaradılış Mitosları, Dumuzi ile İnanna, Tufan Mitosları, Enki ile Ninhursag, Dumuzi ile Enkimdu, Gılgamış Mitosları, İştar'ın Ölüler Dünyasına İnişi, Adapa Mitosu, Etana ile Kartal, Zu Mitosu, Kurtçuk ile Dişağrısı, Osiriö Mitosları, Re Mitosları, Apophis’in Öldürülüşü, Nil Mitosları, Keret Efsanesi, Agat Efsanesi, Seher ile Selim, Nikkal ile Kathiralar, Ullıkummis Mitosu, İlluyankas Mitosu, Kam ile Habıl, Babıl Kulesi Mitosu,"Sodom ile Gomorra, Fısıh Mitosu, Epıfani Mitosu, Yeşu Mitosu, Ahit Sandığı Mitosu, İlya ile Elışa, İsa'nın Doğuşu Mitosları, İsa'nın Dirilişi Mitosları bulunuyor. Çevirmen, dipnotlarında, kutsal kitaplara yapılan göndermelerde söz konusu alıntıları yaparak ve aynı konularda değinilme varsa Kurandan yaptığı alıntıları ekleyerek, yapıtın kaynak kitap olma niteliğini pekiştirmektedir.

indir: http://www.linkbucks.com/q4PM

2 yorum:

Adsız dedi ki...

Rar şifresini rica edebili miyiz ? Teşekkürler

pdf kitap dedi ki...

Herhangi bir şifre bulunmamaktadır

Yorum Gönder