Catherine Baker - Zorunlu Eğitime Hayır pdf kitap indir

Posted by pdf kitap On 31 Ağustos 2014 Pazar 0 yorum


Catherine Baker, anne ve anarşist!... Çok sevdiği kızı Marie'yi okula yollanmamış. Marie 14 yaşına gelince, okula yollamama gerekçelerini ona anlatmak için Zorunlu Eğitime Hayır!'ı kaleme almış...Kitabında esas olarak, okulun, devletin kendine köle yetiştirmek için organize ettiği bir kurum olduğunu, yetişkinlerin, bu köle eğitiminden başarıyla geçtikleri için bunun farkına varamadıklarını anlatıyor. Ona göre, "okul, çocuklara gardiyanlık yapan bir kurumdur, ana-babaları çalışırken onları gözetim altında tutar; toplumsal-iktisadi makinenin işlemesi için gerekli olan bilgileri onlara öğretir, itaati aşılar, eler ve rolleri dağıtır." Okulda, sezgi ve düşgücünün geliştirilmesi, aşkın ve düşüncenin yaratıcı bir nitelik kazanması için çok gerekli olan "aylaklık" yerine, üretimi arttıran ve itaati sağlayan bir eğitimin uygulandığını söyleyerek bir "karşı-kültür" oluşturma çabasında olanları "zorunlu eğitime hayır!" demeye çağırıyor. Baker'e göre, "okul, çocuğun çocuk olabileceği, gençliği ve neşeyi tam anlamıyla yaşayabileceği bir ortam sunabilmeli ve asla onun önüne, ulaşılması gereken hedefler koymamalıdır.""Sevgili 'aydınlar'lar, her şeyi bir kenara bırakın, gidin bu kitabı edinin ve çocuğunuzu okula yollamayın. Eğer hal-i hazırda okuyorsa okuldan alın! Bu bir 'emir'dir. Bu zorla olan her şeye karşı olan birisinin verdiği bir emir, yani 'zorlama' dır. Çünkü 'zorla' olması hak yolu olan tek zorlama, 'zor'a karşı çıkmaktır. Çünkü tek şans bu. Çünkü sizin için geç kalındı. Sizin bütün yapacağınız ve bugüne kadar hep yaptığınız 'yooook şöyle olmalı'. 'bu niye böyle' ya da 'bu böyle' türünden, doğru bile olsa hiçbir işe yaramayan 'saptamalar' -geçin bunları bir kalem! Bari bırakın da çocuklarınız size benzemesin. Onlar da sizin gibi düzen içinde bir düzen karşıtı olmasın." - Metin Solmaz, Birikim -READ MORE

Elias Canetti - Ölüm Üzerine pdf kitap indir

Posted by pdf kitap On 27 Ağustos 2014 Çarşamba 0 yorum

Elias Canetti - Ölüm Üzerine pdf kitap indir

"Bugün karar verdim: Ölüme karşı düşüncelerimi yazacağım, rasgele aklıma geldiği gibi, herhangi bir bağ kurmadan ve sıkı bir plana boyun eğmeden. Kalbimde ölümü zorlayan silahı bilemeden bu savaşın geçip gitmesine izin vermem. Bu silah acı verecek ve sinsi olacak, savaşa uygun olacak. Onu daha geniş bir zamanda, şakalarla ve cüretli tehditlerle atlatmak isterdim; ölümün yenilgisini bir maskeli balo gibi tasavvur ederdim; ve elli çeşit kıyafetle, bir sürü suikastçıyla ona yanaşmak isterdim. Günün peş peşe zaferleriyle yetinmeyip o, sağdan soldan girişti bana. Havayı ve denizi görüyor, en küçük şey gibi en büyük şey de onun için tanıdık ve geçerli, her şeyin birden üstüne yürüyor, hiçbir şey için kendine zaman tanımıyor. Böylece, bana da zaman kalmıyor. Ben de alimden geldiği gibi yakalamalıyım onu ve nerede olursa olsun rasgele bir yere çivilemeliyim. Ona şimdi tabutlar hazırlayamam, bunları hiç de süsleyemem, en azından süslü olanları sert, parmaklıklı anıtmezarlara koyabilirim.

Pascal otuz dokuzuna kadar yaşadı, ben yakında otuz yediyim. Onun kaderiyle hesaplarsak benim temiz iki yılım daha var. Ne acele! O, Hıristiyanlığın savunması için düzensiz fikirler bıraktı arkasında. Bense, insanın ölüme karşı savunulması üzerine düşüncelerimi toparlamak istiyorum. Eğer günün birinde olacaksa –demek ki olacak- kesinlikle olacaksa, o zaman elimde sarı kurşunkalemle ölüme karşı yazdığım tehditkâr bir sözcüğün başında ölmek isterim."


Kitaptan cümleler: “Bir tek insanı ölümden kurtarmaya, Tanrının gücü yetmemektedir. Bu, Tanrının tekliği ve biricikliğidir”. “Çok kolay ölünüyor. Aslında çok daha güç ölmeliydi insan”. “Vurulanlar” – ne görkemli geliyor kulağa bu, ne açık, ne geniş ve cesur : “Boğulanlar”, “Ezilenler”, “Yutturulanlar”, “Çatlatılanlar”. Bunlar nasıl da cimrice tınlıyor, sanki bedavaymış gibi. “Ölümsüzlük vaadi yetiyor, bir dini kurmak için. Öldürme emri tek başına yetiyor, insanlığın dörtte üçünün kökünü kazımak için. İnsanlar ne istiyor? Yaşamak mı yoksa ölmek mi? Onlar yaşamak ve öldürmek istiyorlar, ve bunu istedikleri sürece, ölümsüzlük üzerine çeşitli vaadlerle yetinmek zorunda kalacaklar.”

indir: http://turbobit.net/download/free/0kgok8z700obREAD MORE

Amartya Sen - Özgürlükle Kalkınma pdf kitap indir

Posted by pdf kitap On 0 yorum
 Amartya Sen - Özgürlükle Kalkınma pdf kitap indir


İnanılmaz bir bolluk, gelişme ve özgürlüğün, olağanüstü bir yoksulluk, yoksunluk ve baskıyla bir arada yaşandığı dünyamızda modern kalkınma teorileri, hem kişisel çıkara dayalı davranışa hem de toplumsal başarının fayda temelli bir kritere göre değerlendirilmesine dayanır. Klasik kalkınma teorilerinin ise, başarıyı yaratılmış olan toplam faydanın boyutları aracılığıyla ölçmesi bağlamında, faydacı bir karakter taşıdığı söylenebilir.

Günümüzde hemen hemen tüm dünyada, özellikle de bizimki gibi ülkelerde ekonomik büyüme olmadan toplumsal gelişmenin de, bireysel refahın da mümkün olamayacağı; yoksulluğun, insanların da toplumların da elini kolunu bağladığı kabullenilmiş gibidir. Yoksulluğun en yakıcı hal aldığı durumlarda en temel öncelik “hayatta kalma”ya verilir ve demokratik haklardan dem vurmak “lüks” olarak görülür. Oysa kıtlıklarda on binlerce insanın yaşamını yitirdiği ülkeler arasında tek bir demokrasi örneğine rastlanmaz, bir tek demokraside kıtlık yaşanmaması gibi. Evet, demokrasi önemli, ama önemli olması, yeterli olduğunu gösterir mi?

Amartya Sen, az gelişmişliğin, Üçüncü Dünya ülkesi olmanın bir kader olmadığını çok basit, ama somut örneklerle ortaya koyuyor ve bu kaderin aşılmasının hayal olmadığını gösteriyor. Aristoteles’ten Adam Smith’e, Rawls’tan Marx’a, Malthus’tan Nozick’e, Konfüçyüs’ten Pareto’ya ekonomi ve özgürlüğe ilişkin hemen her görüşü; Hindistan’dan ABD’ye, İngiltere’den Çin’e, Kanada’dan Bangladeş’e pek çok uygulama örneğini ele alıp inceliyor ve insanı temel alan bir siyaset tarzının imkânları üzerinde düşünüyor. Kalkınmanın en etkin aracının özgürlük olduğunu, bu yüzden başlıca amacının da özgürlük olması gerektiğini öne sürerken, kalkınmanın temelini oluşturan nedenler üzerine kamusal bir tartışma başlatıyor.

"Hintli bilim adamı Amartya Sen’e 1998 yılı Nobel Ödülü’nü kazandıran bu kitap, iktisat biliminde etik boyutun vazgeçilmezliğini vurgulamaktadır. Sen, kalkınmanın, gayri safi milli hasıla’nın ötesinde, insanların özgürlükleri bağlamında tanımlanması gerektiğinin altını çizmektedir. Kalkınma süreci, insanların şu beş alandaki özgürlüklerinin genişletilip güçlendirilmesi anlamına gelmelidir: Ekonomik, siyasal, toplumsal, bilgiye ulaşma (saydamlık) ve kişisel güvence. Birbirini tamamlayan ve güçlendiren bu beş boyut sayesinde, insanlar daha yüksek gelirlere ulaşırken, daha eğitimli, sağlıklı ve uzun ömürlü olmaları mümkün olabilecektir. Sen, politik katılımın önemine işaret ederken insana vurgu yapmaktadır. Geniş kitleler hedeflenerek yazılan kitabın teknik bilgi gerektirmeden, keyifle okunması mümkündür; ama aynı zamanda konu üzerinde yoğunlaşmak isteyenlere çok geniş açılımlar sunmaktadır." Profesör Fikret Adaman, Boğaziçi Üniversitesi

READ MORE

Elias Canetti - Körleşme pdf kitap indir

Posted by pdf kitap On 0 yorum
 Elias Canetti - Körleşme pdf kitap indir

indir:  http://turbobit.net/5srq9xps27s5.html

Alternatif indirme: http://www.hitfile.net/download/free/N3P


READ MORE

Taner Akçam - 1915 Yazıları pdf kitap indir

Posted by pdf kitap On 0 yorum
Taner Akçam - 1915 Yazıları pdf kitap indir


Ermeni meselesiyle ilgili yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Taner Akçam, 1915 Yazıları’nda bir araya getirilen makalelerinde çözümsüzlük girdabında sürüklenen sorunu değişik yönleriyle ele alıyor. 1915 hakkındaki en basit doğruları karartmak için gösterilen çabaları gözler önüne seren; ilgili kişi ve kurumların tarihsel gerçekleri nasıl çarpıttıklarını, belgeler üzerinde tahrifata varan oynamalar yaptıklarını ortaya koyan Akçam, var olduğunu ileri sürdüğü “inkâr endüstrisi” ile hesaplaşıyor. Türkiye’de soykırım konusunda mevcut eksik bilgilenmelerin ve yanlışlıkların giderilmesine önemli bir katkı sağlayan bu kitaptaki makaleler, Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesi yolunda atılması gereken adımlara da işaret ederek iki halkın kardeşlik ve dostluk temelinde bir arada yaşamaları yolunda ufuk açıyor. Türk tarihçiliği ve belge kullanma geleneği konusunda yapılacak tartışmalara da katkı sunan 1915 Yazıları, konuyla ilgili kapsayıcı ve karşılaştırmalı araştırma biçimiyle, Türkiye’de genel olarak hem siyasetçilerde hem akademisyenlerde egemen olan yalnızca ve esas olarak “Osmanlı arşiv belgelerine güvenmek” tutumunun ne kadar doğru olduğunu da sorguluyor. Tüm bunların yanı sıra “soykırım” kavramını uluslararası hukuk bağlamında gözden geçiren ve Uluslararası Ceza Mahkemeleri kararları ışığında değerlendiren Akçam, sadece Türk diplomasisinin içine düştüğü açmazları değil “soykırım”ın ne olup ne olmadığını da inceliyor. Geçmişi inkâr etmek yerine, anlamayı tercih edenler için önemli bir çalışma.

indir:  http://turbobit.net/4hiw7ai3ztj5.html

Alternatif indirme: http://www.hitfile.net/download/free/ZUG

READ MORE

George Thomson - İlk Filozoflar pdf kitap indir

Posted by pdf kitap On 11 Ağustos 2014 Pazartesi 0 yorum

 George Thomson - İlk Filozoflar pdf kitap indir

 
 George Thomson - İlk Filozoflar pdf kitap indir

1987 yılında ölen ünlü İngiliz bilim adamı George Thomson, yeryüzünün birçok uygarlığına kaynaklık eden Tarihöncesi Ege'yi toplumsal, kültürel, sanatsal ve felsefi yönleriyle incelemek için yıllarını verdi. Bu çalışmalarını Eski Yunan Toplumu Üstüne İncelemeler başlığı altında yayımladığı Tarihöncesi Ege ile İlk Filozoflar adlı yapıtlarında ve Aiskhylos ve Atina başlıklı kitabında topladı.Daha önce iki cilt olarak yayımladığımız Tarihöncesi Ege´de Thomson, Tunç Çağı´ndan başlayarak İ.Ö. altıncı yüzyıla kadar anaerkil toplum düzenini, toprağın kullanım biçimlerini, Ege´nin tarihöncesi koşullarını ve epiğin ortaya çıkışını incelemektedir. Şimdi tek cilt olarak yayımladığımız İlk Filozoflar´da ise George Thomson Tarihöncesi Ege'de düşünce ve bilimin gelişmesini meta üretiminin gelişmesi temelinde inceleyerek uygarlığın gelişmesinde ilk adımları atmış olan filozofları ve görüşlerini tanıtmaktadır. Tiyatronun, özellikle de trajedyanın kökenlerini araştırdığı ve dizinin son yapıtı olan Aiskhyilos ve Atina'yla birlikte Thomson'un dört ciltlik bu büyük çalışmasını eksiksiz olarak Türkçe'ye kazandırmış oluyoruz. İnsanlığın geçmişine bütünsel bir yaklaşım getiren bu üç önemli yapıtın, insan toplumunun kökenine ve gelişimine olduğu kadar bilim ve sanatın kökenine ve gelişimine de ışık tutacağına inanıyoruzx.

indir: http://turbobit.net/52estjm4je42.html


READ MORE

Standart Johan Huzinga - Ortaçağın Günbatımı pdf kitap indir

Posted by pdf kitap On 0 yorum


yandex indirme linki : http://link.tl/hCKs 
(5sn bekledikten sonra Reklamı Geç'e basıp kitabı direk indirebilirsiniz)

READ MORE