Jan Assman - Kültürel Bellek pdf, epub indir

Posted by pdf kitap On 9 Temmuz 2015 Perşembe 0 yorum

Jan Assman - Kültürel Bellek pdf, epub indir
Toplumların belleğini, kendi geçmişlerini hatırlama biçimlerini hatırlama biçimlerini kimlik sorunlarıyla ilişkilendiren bu kitap, konuyla ilgilenenlere temel açıklamalar sunuyor. Uluslararası üne sahip bir Mısırolog olan Jan Assmann, e-kitap indir uygarlığın derin geçmişinden getirdiği açıklamalarla insanlığın yarattığı toplum formasyonlarına ışık tutuyor. 

Yazar Eski Mısır'ı, Mezopatamya uygarlığını, İsrail'i ve Antik Yunanistan'ı karşılaştırmalı sosyoloji pdf kitapları olarak incelediği bu çalışmasında toplumsal belleğin temel karakterine, farklı biçimlerine ve araçlarına yönelik ayrıntılı e kitap indir çözümlemeler getiriyor. Bir hatırlama ve geçmişle iletişim aracı olarak tanımlanan yazı, Assmann'a göre toplumun belleğine de yeni olanaklar pdf kitap indir sunarak toplumsal belleğine de yeni olanaklar sunarak toplumsal dönüşümlerde merkezi bir rol oynuyor. Assmann yazının bu rolünü açıklarken "kanon" ve "klasik" kavramlarıyla birlikte yazı sistemlerini de ayrıntılarıyla ele alıyor. 

Assmann uygarlık sorununa kökensel ve yapısal açıklamlar getirirken, Batı merkezci bakıştan uzak duruyor; ama öte yandan Antik Yunanistan'ın bilimsel düşünce ve Batı uygarlığının kökenini oluşturduğu tezini kendi araştırma alanından açıklamalarla restore ediyor.
0 yorum:

Yorum Gönder