Beşir Fuad - Şiir ve Hakikat - Yazılar ve Tartışmalar

Posted by pdf kitap On 28 Şubat 2016 Pazar 0 yorum
Beşir Fuad - Şiir ve Hakikat - Yazılar ve Tartışmalar'' Beşir Fuad, 6 Şubat 1887'de, Cağaloğlu Yokuşu'nda Kitapçı Arakel'in dükkanı karşısındaki 12 numaralı evinde gece geç vakit bileklerini kestiğinde 35 yaşındaydı;
ölürken izlenimlerini kanıyla bir kağıda yazdı ve sözleri, başucundaki doktora söylediği ''Zahmet etmeyin, beş dakikalık ömrüm kaldı'' oldu.
Tanzimat aydınlarının belki de en ilginci olan Beşir Fuad, Türk Edebiyatında ilk eleştirel deneme olan Victor Hugo adlı kitabıyla dönemin romantik zevkine karşı Batı gerçekçiliğini öne çıkardı. Kitap üzerinde hemen bir tartışma koptu...Hayaliyyün(romantikler) ve Hakikiyün(gerçekçiler) olarak ikiye bölünen aydınlar arasındaki bu tartışmaya Recaizade'den Namık Kemal'e, Muallim Naci'den, Menemenlizade'ye döneminin bütün önemli isimleri katıldı.
Tanzimat aydınlarının belkide en ilginci olan Beşir Fuad, Türk Edebiyatında ilk eleştirel deneme olan Victor Hugo adlı kitabıyla dönemin romantik zevkine karşı Batı gerçekçiliğini öne çıkardı. Kitap üzerinde hemen bir tartışma koptu...Hayaliyyün(romantikler) ve Hakikiyün(gerçekçiler) olarak ikiye bölünen aydınlar arasındaki bu tartışmaya Recaizade'den Namık Kemal'e, Muallim Naci'den, Menemenlizade'ye döneminin bütün önemli isimleri katıldı.
Tanzimat aydınlarının belkide en ilginci olan Beşir Fuad, Türk Edebiyatında ilk eleştirel deneme olan Victor Hugo adlı kitabıyla dönemin romantik zevkine karşı Batı gerçekçiliğini öne çıkardı. Kitap üzerinde hemen bir tartışma koptu...Hayaliyyün(romantikler) ve Hakikiyün(gerçekçiler) olarak ikiye bölünen aydınlar arasındaki bu tartışmaya Recaizade'den Namık Kemal'e, Muallim Naci'den, Menemenlizade'ye döneminin bütün önemli isimleri katıldı.
Bu tartışmaların önemli bir bölümünü sağlığında kitaplaştıran Beşir Fuad, ''Şiir ve Hakikat'' adlı kitap taslağını yayınlayama dan öldü.
Handan İnci'nin, ''Şiir ve Hakikat''e daha önceki kitaplarını...Victor Hugo - Mektubat - İntikad ve diğer yazılarını ekleyerek yaptığı bu derleme; Beşir Fuad efsanesini'nin üstündeki sis perdesini kaldırıyor..
''Kitabın sonundaki ''SÖZLÜK'' o dönemin çok kullanılan ve bugün anlamını bilemediğimiz bir çok kelimenin açıklamalarıyla kitabın önemli bir boşluğunu doldurmuştur...


indir: http://link.tl/AbDP
 (5sn bekledikten sonra Reklamı Geç'e basıp kitabı direk indirebilirsiniz)
READ MORE

Maya Angelou Kadın Kalbi

Posted by pdf kitap On 27 Şubat 2016 Cumartesi 0 yorum

Maya Angelou Kadın Kalbi
Maya Angelou'yu Clinton'ın ABD başkanlığını devralma töreninde "Sabahın Nabzında" başlıklı, Mevlana iletili uzun şiirini okuyuşundan anımsayacaksınız. Irkçılık, yoksulluk, fahişelikten geçip başkanın şairi olmuş bir Afro-Amerikalı Angelou. Kadın Kalbi 1970'te / Know Why the Caged Bird Sings ile başlayan fırtınalı özyaşamöyküsünün dördüncü kitabı. Bu kitapta Angelou, gece kulübü şarkıcılığı ve dansçılıktan bir yazar ve politik eylemciye dönüştüğü otuzlu yaşlarını dürüstçe anlatıyor. Doyumsuz bir biçeme sahip bir öykü anlatıcısı var karşımızda. New York'un ışıltılı dünyasına ve Harlem Yazarlar Birliği'ne girişi, tutkulu aşkları ve Güney Afrika'lı bir özgürlük savaşçısına aşık olup onunla Afrika'ya gidişi, hepsi bu kitapta. Billie Holiday'den Malcom X'e birçok ünlü sanki resmi geçit yapmış Angelou'nun yaşamında. Angelou o parıltılı taşların, yaşantıların dizildiği bir tespih ipi gibi. Kadın Kalbi Maya Angelou'nun düşlerinin, düşkırıklıklarının, isyankar oğluyla ve aşık olduğu erkeklerle cebelleşmesinin öyküsü. Kimi zaman kırılgan bir aşık, kimi zaman esprili bir dost, kimi zaman kaya gibi sağlam bir eylemci ve sevecen bir anne. İnanılmaz bir bellek. Sizin kalbiniz de gezginse ve döşeğini değil de ayakkabılarını eskitmekteyse, Angelou'nun kalbini sahiplenmeyi seveceksiniz.

http://link.tl/AbDJ

(5sn bekledikten sonra Reklamı Geç'e basıp kitabı direk indirebilirsiniz)
READ MORE

Halil İnalcık - Has - bağçede ayş u tarab pdf

Posted by pdf kitap On 0 yorum
Halil İnalcık - Has - bağçede ayş u tarab pdf Pdf e kitap indir:
 
http://link.tl/AbDA

(5sn bekledikten sonra Reklamı Geç'e basıp kitabı direk indirebilirsiniz)

READ MORE

Rudolf Arnheim - Görsel Düşünme

Posted by pdf kitap On 26 Şubat 2016 Cuma 0 yorum

Rudolf Arnheim, Görsel DüşünmeBir klasik olan bu eseri farklı kılan, algı psikolojisinin temel bazı bulgularını da kullanarak yerleşik bir dogmaya karşı çıkmış olmasıdır: Bu dogmaya göre gözümüz sadece bir duyu organıdır ve görme duyumuz ile bütün yaptığımız, daha sonra bunları işleyecek, değerlendirecek, bunlar üzerine düşünecek olan beynimiz için görüntü verileri toplamaktır. Hem gündelik yaklaşımlarımıza hem de bütün bir bilim ve felsefe tarihine damgasını pdf kitap indir vurmuş olan bu mekanik modelde, duyularla düşünce birbirinden ayrılır, hatta karşı karşıya getirilir: Akıl tarafından işlenmedikçe duyular yanıltıcıdır, güvenilmezdir.
Arnheim'ın tezi bu modelin güdüklüğünü sergiliyor; düşünmenin daha ilk anda görme ile birlikte oluştuğunu, düşünmenin yapısal olarak neredeyse resimsel diyebileceğimiz ölçüde görme duyumuza bağlı olduğunu, insanın bütün sanatsal ve bilimsel faaliyetlerinde problem çözme anlamındaki gerçek düşünme'nin her zaman uzamın görsel algılanışı üzerinden yürüdüğünü savunuyor. Çocuk resimlerinden bilim tarihindeki kâinat tasavvurlarına kadar uzanan farklı faaliyet alanlarından taşıdığı örneklerle, nasıl algıladığımızı, düşüncelerimizin duyu ve algılarımıza bağlı olarak nasıl biçimlendiğini anlatan Arnheim, görme duyusu ile düşünme arasında kurulmuş sahte ikilikten kurtulmanın bilim ve sanatlarda verimli açılımlar getireceğine işaret ediyor.

Eğitimde görselliğin önemini anlamaktan hayli uzak görünen bizimkisi gibi bir kültürde bu anlatılanların bir önemi olabilir mi? Cevap, önümüzde. Resim eğitimini bir hobi kertesinde ele almaktan vazgeçmek, görsel eğitimin sadece resim sanatıyla ilgili olmadığını, gözün eğitilmesinin düşüncenin yaratıcılığının geliştirilmesi demek olduğunu, görselliğin yalnızca sanatlarla değil, en az onun kadar fizik ve matematik bilimlerle de ilgili olduğunu kavramak.

pdf kitap indir:
http://link.tl/AbDs
(5sn bekledikten sonra Reklamı Geç'e basıp kitabı direk indirebilirsiniz)
READ MORE

10 Aadımda Kişisel Devrim

Posted by pdf kitap On 0 yorum

10 Aadımda Kişisel Devrim

 birbirine sürterek ateş yakmaya çalışıyorsunuz diyelim. Epey çaba sarf etmeniz gerekse de başarıya ulaşacaksınız, bu net. Ne de olsa ateş böyle bulundu. Peki, bu prosedürü birkaç dakika yaptıktan sonra ara verip tekrar yaparsanız, bu nettili çaba sizi sonuca ulaştırır mı? Uğraştığınızla, yorulduğunuzla kalırsınız.

Bu kitap zihninizi etkin bir biçimde kullanmanızı, dikkatinizi odaklama kabiliyeti kazanmanızı, özetle hayatı okuyuşunuzu kökten değiştirmenizi sağlayacak.

Modern uygarlıkta herkes gerilimsiz ancak etkin, birey olarak var olacağı ancak mutlu bir hayat istiyor. Ancak bunu elde edebilecek azim, güç ve istenç az insanda var. Bu teknikleri gerçekten başarmanız, bir farkındalık kazanmanız ve kendi yaşamınızın gemini kendiniz tutmanız öyle basit değil. Bu nedenle, bu kitabı maymun iştahlılar okumasın. Ateş benzetmesini boşuna mı verdik... 10 Adımda Kişisel Devrim'de Alan Wallace, günümüzde süreğenleşen dikkat dağınıklığına çözüm üretiyor. Zihni şu an ile gelecek an arasında kalmaktan kurtarıyor.


Daniel Goleman
• Küçük mutlulukların büyüklüğü nasıl anlaşılır?
• Kişi, kendi hayatına nasıl sahip çıkar?
• Zihni yoğurma nedir? Dikkat nasıl odaklanır?
• Zihin lüzumsuz kanaatlerden nasıl arındırılır?
• Farkındalık nasıl kazanılır


indir: http://link.tl/Apx8
READ MORE

Bedrettin Kesgin - Kamu Sosyal Politikalarında Sosyal Yardım

Posted by pdf kitap On 25 Şubat 2016 Perşembe 0 yorum

Bedrettin Kesgin - Kamu Sosyal Politikalarında Sosyal Yardım


Kamu Sosyal Politikalarında Sosyal Yardım


Yoksulluk sorunu, siyasal aktörleri ve politikaları devre dışı bırakarak çözülebilecek bir sorun değildir. Bununla beraber geleneksel anlamda yalnızca politik aktörlerin üstesinden gelebilecekleri kadar kolay bir sorun da değildir. Dünyadaki birçok uygulamanın aksine Türkiye'de kamu yönetiminin sosyal yardım alanında artan kaynakları ve uygulamaları söz konusu olmaktadır. Bu durum sivil toplumun ve özel sektörün bu alanda çalışma yapmasına engel oluşturmamakta ve aynı zamanda uygulamalar bu birimlerin aleyhine gelişmemektedir. Bununla beraber liberalizmin dayattığı gibi refah uygulamaları, yalnızca sivil toplumun ve özel sektörün parçalı, kısmi, sınırlı zamanlı ve sınırlı uygulamalarına da bırakılmayacak kadar önemlidir.
Sosyal yardım da en çok dile getirilen konulardan birisi yoksul kesimlerin yardımlara bağımlı hale getirilmesi ve yoksullukla mücadele kapsamında, bu insanları yardıma muhtaç olmaktan kurtaracak esaslı çözüm mekanizmalarının geliştirilmemesidir. Sosyal yardımların özellikle tabir caizse "yangın söndürme" rolünde olduğu gözden kaçırılmamalıdır.
Bununla birlikte sosyal yardımları klientalist ve patronaj ilişkisinden kurtarmak ve adil bir sürece dâhil etmek, sosyal adalet beklentisine hizmet edecek ve bir yandan vatandaş güvenini sağlarken, diğer taraftan ise yoksullukla daha iyi mücadeleye yol açabilecektir. Bu boyutuyla yeniden dağıtım sağlamak üzere sağlık, eğitim, konut gibi temel gereksinimler yanında sosyal yardımın da temel gelir desteği niteliğine bürünmesi gerekmektedir.
Çalışma ile yoksulluk politikaları, sosyal yardımlar tarihsel süreçten günümüzde kadar kamu yönetimi işleyişi bağlamında merkezi yönetimlerin ve yerel yönetimlerin soruna yaklaşımları, politika tercihleri ve uygulamaları esaslı ortaya konulmuştur.

İndir: http://link.tl/AbD8
(5sn bekledikten sonra Reklamı Geç'e basıp kitabı direk indirebilirsiniz) 
READ MORE

Savaş ve Barış I-II pdf kitap indir

Posted by pdf kitap On 2 yorum

Savaş ve Barış I-II

 

(5 sn bekledikten sonra reklamı geç'e basıp indirebilirsiniz)

Savaş ve Barış I-II
Yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy
Çevirmen Leyla Soykut
Yayıncı İletişim

Napolyon’un 1812’de Rusya’yı işgalini ve bu savaşın,
özellikle aristokrat çevrelerde yarattığı altüst oluşu, son derece gerçekçi sahnelerle, ayrıntılı ve derinlikli analizlerle yansıtan bir başyapıt.
Avrupa’daki monarşileri birbiri ardına bozguna uğratarak ilerleyen Napolyon orduları Moskova’ya doğru ilerlemektedir.
Rus aristokratları, bu ürkütücü savaş makinesi karşısında bir yandan muharebeye hazırlanmakta, bir yandan da kişisel dertleriyle boğuşmaktadır. Rusya’nın 19. yüzyılın ilk yarısında panoramik bir fotoğrafını çeken Savaş ve Barış, soylu sınıfına dair yakın gözlemlerin yanı sıra köy ve kasabalarda yaşanan çiftlik hayatını da ustalıkla yansıtıyor.
Dünya edebiyatının en başarılı eserlerinden sayılan bu muazzam nehir roman, savaşların getirdiği kaosu, mantıksızlığı,
insan vicdanı ile etiğe aykırılığı; muktedirlerin, büyük zaferler vaat edenlerin sözlerindeki ve çabalarındaki beyhudeliği gözler önüne seriyor.
“Savaş hakkında dobra dobra, dürüstçe, nesnel ve sade bir üslupla yazmayı Tolstoy’dan öğrendim. Savaşı Tolstoy’dan daha iyi betimleyen bir yazar tanımıyorum.”
READ MORE

Judith Butler - İktidarın Psişik Yaşamı pdf

Posted by pdf kitap On 24 Şubat 2016 Çarşamba 0 yorum

Judith Butler - İktidarın Psişik Yaşamı pdf

Judith Butler - İktidarın Psişik Yaşamı pdf

Judith Butler - İktidarın Psişik Yaşamı kitabında cinsel kimlikler, özne oluşumu, beden üzerine yaptığı çalışmalar ve toplumsal cinsiyet konularına yer veriyor. iktidarın psişik yaşamı pdf kitabında Foucault'tan harekettle özne-iktidar ilişkişini detaylıca ele alıyor

Pdf kitap indir: http://link.tl/Mn09
READ MORE

John C. Parkin - S*ktir Et pdf kitap

Posted by pdf kitap On 22 Şubat 2016 Pazartesi 0 yorum

 Standart John C. Parkin - S*ktir Et 


 Standart John C. Parkin - S*ktir Et pdfKişisel gelişim pdf kitapları kişinin varolan potansiyelini dışarıya çıkarmasına olanak sağlar.  Standart John C. Parkin - S*ktir Et  e kitabında ise sizde olan fakat göremediğiniz gücünüzü ortaya çıkartabilecek bir etkiye sahip. Bu e kitap kısa olduğu için e kitap okuyucularınızdan rahatlıkla okuyabilirsiniz. Bu da kişisel gelişim kitabımızın artısı.

ücretsiz pdf kitabı indirin: http://turbobit.net/cdii04thfu3b.html
READ MORE

%100 Düşünce Gücü pdf kitap

Posted by pdf kitap On 20 Şubat 2016 Cumartesi 0 yorum

% 100 düsünce gücü
Evrenin en büyük gücüne sahip olduğunuzu biliyor musunuz? Bu güç düşüncedir.Yaşamınızı yöneten şey aslında düşünme biçiminizdir. Düşünme biçiminiz sizi başarıdan başarıya ya da tam bir başarısızlığa götürebilir; size sevgi ve mutluluk ya da yalnızlık ve sefil bir yaşam verebilir. Jack Ensign Addington ünlü bir hukukçu olmasının yanı sıra ruhsal bilimler üzerine de eğtiim görmüş ve bu bilimi kendi yıllar süren derin inceleme ve araştırmalarıyla geliştirmiş bir kişi. Yazar insanın önünde gerçekten yeni bir ufuk açan bu kitabında Evrensel Akıl'ın bilgeliğini kullanabilmemizi sağlayacak, benliği sınırlayan düşünce kalıplarını ortadan kaldıracak, başarısızlığı olağanüstü bir başarıya dönüştürecek bilgiyi Ortak Bilinç'ten nasıl elde edebileceğimizi öğretiyor. Jack Ensign Addington söz ettiği prensiplerin geçerliliğini kanıtlamış bir uzman olarak, yanılmaz bir otoriteyle insanın mucizevi gerçeğini gözler önüne seriyor. Evet, hayatınızı, geleceğinizi düşüncelerinizle yaratıyorsunuz!

 

e-book indir: http://turbobit.net/t1duj5zx0qm5.html

READ MORE

Evveliyat Tarih Soru Bankası pdf indir

Posted by pdf kitap On 18 Şubat 2016 Perşembe 1 yorum

Evveliyat Tarih Soru Bankası pdf indir
Kpss evveliyat soru bankası geçen yıllarda bir çok sınav sorusu tutturmuş bir kitaptır. Tarihi sadece basit bilgilerle değil, ayrıntılarıyla işlemiş. Daha çok müfredata bağlı kalan evveliyat tarih kitabı pdf meb kitaplarında yer alan bilgilere de yer vermiştir. Bu kitapla sınava hazırlanmak tarih dersi adına önemli bir kazançtır. Bizde evveliyat tarih soru bankası pdf olarak sizlerle paylaşıyoruz.

pdf olarak indir: http://turbobit.net/k5nmkm9nhskf.html
READ MORE

Pcnet Dergisi Şubat 2016 indir

Posted by pdf kitap On 0 yorum

 Pcnet Dergisi Şubat 2016 indir
 

 e dergi indir: http://link.tl/A9Qk

(5sn bekledikten sonra Reklamı Geç'e basıp kitabı direk indirebilirsiniz)

READ MORE

Alaeddin Şenel (Alâeddin Şenel) - Kemirgenlerden Sömürgenlere İnsanlık Tarihi


Bu yapıtta insanlığın öyküsü ulusçu, dinci, batıcı tarihlerdekinden farklı. UNESCO'nun çok ciltli History of Humanity (İnsanlık Tarihi, İmge Kİtabevi Yayınları) yayını doğrultusunda, "insan odaklı" bir bakış açısıyla, tek ciltte kotarılmaya çalışılmaktadır.

Bu yolda, maddenin "biyokimyasal evrimi" ile başlanıp, genel olarak canlıların "organik evrimi" evresine geçilmektedir. Özel olarak insanın organik evrimi ise uzak hayvan anaataları olan "promisiyen kemirgen" noktasından uzak insan anaataları sayılan, araç kullanan "insanımsı hominoid" cinslerine dek izlenmektedir.

İnsanlığın "kültürel evrim" evresi, "eşitlikçi-kararlı denge yasası" uyarınca görece durağan yapılı "ilkel topluluk" ile giderek daha büyük bir artının üretilip aktarıldığı eşitsizlikçi, dinamik "uygar toplum" dönemlerine bölünerek incelenmektedir.

Uygar topluma geçişte göçebe çoban-yerleşik çiftçi topluluklar arası savaşçı ve barışçı alışveriş ilişkilerinin belirleyiciliği üzerinde durulmaktadır. Bunun ürünü olarak, "talan, yağma, haraç, vergi" evrelerinden geçilerek doğan "kentli, sınıflı, devletli, ideolojili" uygar toplumun iç ve dış dinamikleri ortaya konulmaktadır.

Uygarlığın ilk ve Afroavrasya'daki tek beşiği olan Aşağı Mezopotamya'dan, Sami Hint-Avrupa, Moğol-Türk göçebelerin, Hıristiyanlık, İslamlık kanallarıyla dünyanın dört bir yanına yayılışı sergilenmektedir.

Toplumun kent devletlerinden dünya imparatorluklarına doğru gelişmesi, üretim ve savaş teknolojileri etkileşimi, kenttanrıcılıktan tektanrıcılığa, sihirsel düşünüşten önce dinsel, sonra bilimsel düşünüşe geçiş koşulları vurgulanarak verilmektedir.

Yapıt, Haçlı Akınları ile başlayan çağdaş topluma geçisi, Yeni Dünya uygarlıklarının yeryüzünden silinişiyle "kültürkıyım" üzerine kurulan "köleci kapitalizm" ile benzeri görülmedik çapta sömürgen ve dinamik bir düzenin gelişini açıklayan kesimle noktalanmaktadır.

Yazar, bölümler arasına serpiştirdiği "Avdan dönenin mızrağı kırılsın", "Altaylardan inen yiğit", Ayın altında dönen ilk tekerlekler" gibi senaryolarla, okuru, bilimsellikten ödün vermeden, bir tarihsel film havasına çekmektedir. Ekli "Addizin" ve "Andizin" ise yapıttan yararlanmayı kolaylaştırmaktadır.

e-kitap indir:  http://turbobit.net/y0j6ekasff8l.html
READ MORE

Tarihin Pusulası (2015 kpss de en çok soru tutturan kitap)

Posted by pdf kitap On 17 Şubat 2016 Çarşamba 0 yorum

Tarihin Pusulası (2015 Kpss de en çok soru tutturan kitap)
2015 kpss de en çok soru tutturan kitap olarak bilinen tarihin pusulası pdf olarak sizlerle. Tarih çalışırken sizlere gerekli olacak tüm ayrıntılar bu kitapta mevcut. Herkese bol çalışmalar :)

Tarihin pusulası pdf indir: http://turbobit.net/fccynoz9cqnj.html

alternatif indirme: http://www.hitfile.net/3vOr


READ MORE

Dr. Pierre Dukan - Dukan Diyeti

Posted by pdf kitap On 16 Şubat 2016 Salı 0 yorum

 Dr. Pierre Dukan - Dukan Diyeti


HER YAZ ZAYIFLAMAKLA UĞRAŞMAYIN... ÖMÜR BOYU ZAYIF KALIN!
5 MİLYONDAN FAZLA FRANSIZ KADINI BU DİYETLE ZAYIFLADI!
SPOR YAPMADAN; SINIRSIZ ET, TAVUK VE BALIK YİYEREK; STRESE GİRMEDEN KİLO VERECEKSİNİZ!
MUCİZEVİ DİYET ARTIK TÜRKÇE...

“Daima formda kalmak ister misiniz? Perşembe günleri hariç, istediğinizi yiyebilirsiniz.”
-The Daily Mail


 pdf kitap indir: http://turbobit.net/ycgprr2yl40b.html
READ MORE

X Yayıncılık - Kpss Defterleri - Tüm Dersler (pdf)

Posted by pdf kitap On 0 yorum
READ MORE

Yuri Oleşa - Kıskançlık

Posted by pdf kitap On 0 yorum

Yuri Oleşa - Kıskançlık
Yirminci yüzyıl Rus edebiyatının en önemli eserlerinden biri sayılan Kıskançlık'ta, dönemin Sovyet düzeninin metaforu yaratılmış, Sovyet Rusya'nın ilk yıllarındaki çarpışan değerlerinin ileriye dönük bir portresi çizilmiştir. Oleşa'nın dışavurumcu üslupla yazdığı ve toplumsal gerçekçilik ekolünden oldukça farklı duran bu romanı Nabokov ve Bulgakov'un yapıtlarıyla karşılaştırılmıştır. Sıradan insanın içini kemiren kıskançlık duygusunu somutlaştıran Kavalyerov, sistemin çarkları arasında kendi yaratıcılığına özgürlük tanınmadığını düşünen İvan Babiçev, sistemin ta kendisini temsil eden Andrey Babiçev gibi unutulmaz karakterleriyle, Kıskançlık, usta işi bir üslupla işlenmiş, müthiş bir ironiyle bezenmiş, insan psikolojisinin derinlerine inerken toplumsal taşlamaya da yer veren bir eser.

"Üstün ve zamanı aşan, neredeyse bir film kadar görsel bir şölen."
-The New York Times-

"Modernizm deneyi ve Dostoyevski'yi andıran bir mazoşizmin birleşimi..."
-Times Literary Supplement-

İndir:  http://link.tl/A6zL
(5sn bekledikten sonra Reklamı Geç'e basıp kitabı direk indirebilirsiniz)
READ MORE

Daniel Goleman - Duygusal Zeka (epub) indir

Posted by pdf kitap On 14 Şubat 2016 Pazar 0 yorum

Daniel Goleman - Duygusal Zeka pdf kitap indir


'IQ' ile ölçülen zeka, insanların okul ve iş yaşamındaki başarısını belirleyen değişmez bir etken midir? Öyleyse, neden yüksek IQ'lu çocuklar, ortalama IQ'ya sahip arkadaşlarına göre hayatta daha başarısız olabiliyor?
Dr. Daniel Goleman, psikoloji alanında çığır açan bu kitabında, 'EQ'nun 'IQ'dan daha önemli olduğunu kanıtlıyor. 'Duygusal zeka'yı, özbilinç, azim, dürtülerini frenleme, başkalarının duygularını paylaşabilme gibi özellikleri içeren bir zeka olarak tanımlıyor.
Araştırma bulgularına göre, duygusal zeka yoksunluğu, kişinin aile yaşamından mesleki başarısına, toplumsal ilişkilerinden sağlık durumuna kadar birçok alanda çok kötü sonuçlar doğurabiliyor. Ancak, Dr. Goleman'a göre, duygusal zeka doğuştan gelen bir özellik değil. İnsan beyninin yapısı dolayısıyla, çocuklukta alınan duygusal dersler, yaşam boyunca davranış tarzını belirliyor.
Başta eğitimciler ve ana-babalar olmak üzere, herkesin ufkunu açan bu kitabın çok önemli bir toplumsal mesajı da var: Demokrasinin topluma ne ölçüde mal olduğu, bireylerin duygusal zeka düzeyiyle doğrudan bağlantılı.


epub formatında indir:  http://turbobit.net/upth82qeg6o3.html
READ MORE

2016 Kpss Kaynakları

Posted by pdf kitap On 0 yorum

kpss pdfMerhabalar Herkese,


Kimimiz üniversiteyi bitirdi, kimimiz bitirmek üzere. Üniversiteyi bitiren her öğrencinin kaderi olan kpss sınavı önümüzde duvar gibi durmakta malesef. Bu sınava hazırlanmada en önemli şey motivasyondur. Yeni tasarladığımız kpss pdf kitap sitemiz hem bu motivasyonu sağlayacak hem de çalışmalarınızı kolaylaştıracak dökümanlar paylaşmak için tasarlandı.

Çok beklemeden sitemiz üzerinden kpss kaynaklarına ulaşabileceksiniz. Yakında tüm içerikler sağlanacak ve kategorilere göre ayrılacaktır.

Hem genel kültür hem de genel yetenek tüm alanlarda ortak olduğu için daha çok kpss kitap paylaşımları bu alanda olacak. Bunlara ek olarak Eğitim Bilimleri  ve Alan Bilgisi de paylaşılan kategorilerden olacaktır.

Herkese bol puanlı günler dileriz.

Bu yılın güncel bilgilerini içeren ilk pdf döküman :
Her yönüyle Güncel Bilgiler ve Sorular(Ocak 2016 dahil)
http://link.tl/A2Ns
READ MORE

Kpss Tarih pdf kaynakları indir

Posted by pdf kitap On 13 Şubat 2016 Cumartesi 0 yorum


Kpss hazırlık sitesinde yeni bir soluk olmaya geliyoruz. Dilediğiniz kpss kitaplarının pdf formatında indirmenize olanak sağlayacak bir site tasarladık sizler için. Herkese 2016 kpss sınavında başarılar diliyoruz. Kpss dökümanlarını bu sayfadan ücretsiz takip edebilirsiniz.

Sunumları indirmek için:
http://turbobit.net/x5umah8y95xw.html

READ MORE

Erving Goffman - Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu pdf

Posted by pdf kitap On 0 yorum
Bütün dünya –Shakespeare'in söylediği gibi– bir sahne midir
gerçekten de? Elbette hayır, diyor Erving Goffman,
ama hepimiz günlük hayatta pek çok "performans" sergiler,
pek çok performansa tanık oluruz. Evde, işyerinde, sokakta,
resmi ve gayriresmi ortamlarda farklı farklı roller oynar,
kimi zaman başka "oyuncu"larla "takım"lar kurar,
diğer takımlarla mücadele veya işbirliği içinde
"seyirci"lerimizi etkilemeye, yönlendirmeye çalışırız.
Hepimiz belli durumlarda benimsediğimiz roller çerçevesinde sunarız kendimizi karşımızdakine; en samimi etkileşimlerde bile biraz ihtiyat gösterir, kimi taktik ve yöntemlere başvururuz.
Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu işte bu konuları mercek altına
yatıran son derece ilginç bir çalışma;
1950'lerde yazılmış olmasına rağmen tazeliğini koruyan,
dahası "performans" kavramının günümüz sosyal bilimlerinde
ciddi bir çözümleme aracı haline gelmesiyle birlikte
özel bir güncellik de kazanan bir klasik.
Goffman farklı kültürlere de uzanan titiz bir araştırmanın ürünlerini
ince bir düşünce süzgecinden geçirerek,
büyük bir tarafsızlıkla sunuyor bizlere; insanların birbirleriyle
etkileşimlerini ve insanlık hallerini yargılamaksızın gözler önüne
sermeyi, irdelemeyi, anlamayı hedefliyor.
Tüm zaafları, kaygıları, hinliği, oyunbazlığı,
kısaca tüm insanlığıyla insanı ele alan bu kışkırtıcı kitabın ilgiyle okunacağını umuyoruz.http://link.tl/A1u3

(5sn bekledikten sonra Reklamı Geç'e basıp kitabı direk indirebilirsiniz)
READ MORE

Hüseyin Rahmi Gürpınar - İnsanlar Maymun Muydu?

Posted by pdf kitap On 0 yorumHüseyin Rahmi Gürpınar -  İnsanlar Maymun Muydu?

(e book) Dikkat gazetesinin yazı odasındayız. Ortaya uzanmış boylu masanın ayıplarını gizleyen lahana yaprağı solukluğundaki yeşil örtü, mürekkepten püskürme benli... iskemleler, hokkalar, bütün öte beri gündelik ve hor kullanılmaktan kahvehane eşyasına dönmüş... bu kirlice görünüş, cemiyet, şehir, ahlak, iktisat, fen gibi her meseleye karşı kalemleriyle cirit oynayan yazarların gururlarına hiç de parlaklık verecek birer halde değil...kimi başını önüne eğmiş, kaşlar çatkın, dalgın çalışıyor: kimi bir elinde kalem ötekindeki, parmaklarının uçunu yakacak kadar küçülmüş izmaritten birkaç nefes daha tüttürmeye uğraşarak dünüyor: kim önündeki yarılanmış çay bardağının içine bakarak zihnine bir şeyler dolmasını bekliyor; kimi tercüme ettiği parçanın üzerine gülümsüyor.

 e kitap indir: http://link.tl/ApwF
READ MORE

Kpss kaynakları pdf indir

Posted by pdf kitap On 11 Şubat 2016 Perşembe 0 yorum

Kpss kaynakları pdf indir


X Yayıncılık - Kpss Defterleri - Tüm Dersler


Tarih : http://turbobit.net/8pccs0p0uysh.html
Coğrafya : http://turbobit.net/ihu56zdel1gh.html
Vatandaşlık : http://turbobit.net/egerwxkny7eu.html
Türkçe : http://turbobit.net/ce9oh428mx3y.html
Matematik : http://turbobit.net/emiucy0b1f36.html
Geometri : http://turbobit.net/s1gyg7r7zn0c.html
Güncel Bilgiler
-------------------------------------------------------------------------
İhtiyaç Güncel Posterler
http://turbobit.net/fe9z3o91m64n.html
-------------------------------------------------------------------------
İhtiyaç Güncel Bilgiler
http://turbobit.net/4xxqtsmwquwo.html
-------------------------------------------------------------------------
Fem Güncel Bilgiler
http://turbobit.net/drgfcs1s3wp0.html
-------------------------------------------------------------------------
YEPYENİ GÜNCEL BİLGİLER 202 ADET
http://turbobit.net/vuockwiaa3uw.html
-------------------------------------------------------------------------


Yeni 2014 PEGEM AKADEMİ KONU ANLATIM MODÜLER SETİ (örnek kitaplar)

-------------------------------------------------------------------------
Matematik
http://turbobit.net/h1tga27fzf7o.html
-------------------------------------------------------------------------
Geometri
http://turbobit.net/xctpb396adhq.html
-------------------------------------------------------------------------
Coğrafya
http://turbobit.net/w131uqt98mes.html
-------------------------------------------------------------------------
Tarih
http://turbobit.net/ewcxmdal7ol1.html
-------------------------------------------------------------------------
Vatandaşlık
http://turbobit.net/y5z8l3y2zhlg.html
-------------------------------------------------------------------------
Türkçe
http://turbobit.net/6kwzktukffp6.html
-------------------------------------------------------------------------


Tarih
-------------------------------------------------------------------------
Evveliyat Tarih Soru Bankası
http://turbobit.net/k5nmkm9nhskf.html
-------------------------------------------------------------------------
Kpss Tarih- Ramazan Yetgin (2016)
http://turbobit.net/5ocjbnshk6gi.html
-------------------------------------------------------------------------
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi (Birol Hoca sunum)
http://turbobit.net/x5umah8y95xw.html
-------------------------------------------------------------------------
ÇağdaşTarih Kavramları
http://turbobit.net/ltisbk7y7izv.html
-------------------------------------------------------------------------
Pegem Tarih
http://turbobit.net/nraq3m04i0wm.html
-------------------------------------------------------------------------
İhtiyaç Tarih Kartları
http://turbobit.net/gla2cfd2qvdk.html
-------------------------------------------------------------------------
2014 KPSS Tarih - Ters Köşe Kartları
http://turbobit.net/l0mvkensi8o6.html
-------------------------------------------------------------------------
YEDİİKLİM ÇAĞDAŞ TÜRK TARHİ FASİKÜL
http://turbobit.net/yd4fem7f2u75.html
-------------------------------------------------------------------------
Uzman Kariyer Tarih Soru Bankası
http://turbobit.net/vat8shy89yaq.html
-------------------------------------------------------------------------
Yedi İklim Tarih Soru Bankası
http://turbobit.net/ro576058rhgk.html
-------------------------------------------------------------------------
Tarih Balyoz Soru Bankası
http://turbobit.net/q56spfh686ie.html
-------------------------------------------------------------------------
Tarihin şifreleri
http://turbobit.net/c2utejucss3b.html
-------------------------------------------------------------------------
İhtiyaç Tarih Sen Sor..
http://turbobit.net/snj41kout4cd.html
-------------------------------------------------------------------------


Vatandaşlık
-------------------------------------------------------------------------
2014 Vatandaşlık soru cevap Pratik Notlar
http://turbobit.net/m0zpwj49v15i.html
-------------------------------------------------------------------------
Uzman Kariyer Anayasa öğreten Soru Bankası
http://turbobit.net/6z2zfqmowdal.html
-------------------------------------------------------------------------
Fem 2014 Vatandaşlık Sunumu
http://turbobit.net/9b76ai0ctifa.html
-------------------------------------------------------------------------
KpssVatandaslik-Stratejik Notlar:
http://turbobit.net/k6ngcekesibk.html
-------------------------------------------------------------------------


Coğrafya

-------------------------------------------------------------------------
Yargı Coğrafya Atlası
http://turbobit.net/ee2qz0h15nuu.html
-------------------------------------------------------------------------
İhtiyaç Sen Sor Ben Söyleyeyim Coğrafya
http://turbobit.net/dnl88be1uowk.html
-------------------------------------------------------------------------

Matematik-Geometri

-------------------------------------------------------------------------
Kpss Matematik & Geometri Strateji kartları
http://turbobit.net/5h4c0k44vxvt.html
----------------------------------------

Ekstra
-------------------------------------------------------------------------
24 Saatte Tarih
http://turbobit.net/cr554jkfbe44.html
-------------------------------------------------------------------------
24 Saatte Vatandaşlık
http://turbobit.net/1hb223lqkjdu.html
-------------------------------------------------------------------------
24 Saatte Coğrafya
http://turbobit.net/1tuqez2xajn4.html
-------------------------------------------------------------------------


READ MORE

Hüseyin Rahmi Gürpınar - Şıpsevdi pdf indir

Posted by pdf kitap On 0 yorum

Hüseyin Rahmi Gürpınar - Şıpsevdi pdf indir

 Şıpsevdi pdf indir

Yaşadığı dönemi, toplumu mizahi bir bakışla ele alan ve bu mizahın ardında en derin eleştirileri dile getiren Hüseyin Rahmi Gürpınar´ın ilk romanlarından biri olan Şıpsevdi, yayıncılık hayatımızın yasaklı kitaplarından. İlkin Alafranga adıyla yayınlanıp sansüre uğrayan, daha sonra Şıpsevdi adıyla yayımlanıp çok sevilen bu roman, Everest Yayınları tarafından 1911 tarihli ilk baskısı esas alınarak yayıma hazırlandı. pdf kitap indir
Elinizdeki kitap, bu ilk baskının orijinal dilini korumakta ve daha sonraki baskılarda karşılaşılan kısaltmalara yer vermeyerek tanı metni sunmaktadır.
Osmanlı toplumunun son dönemlerinin Batılılaşma ve yabancılaşma macerasını ironik bir dille aktaran Şıpsevdi, her yaştan okurun büyük bir keyifle, bir solukta okuyacakları bir roman.

Şıpsevdi pdf indir: http://link.tl/Apw6
READ MORE

Orhan Pamuk - Kafamda Bir Tuhaflık pdf indir

Posted by pdf kitap On 9 Şubat 2016 Salı 0 yorum

Orhan Pamuk - Kafamda Bir Tuhaflık pdf indir

Orhan Pamuk - Kafamda Bir Tuhaflık pdf 
Kafamda Bir Tuhaflık hem bir aşk hikâyesi hem de modern bir destan. Orhan Pamuk'un üzerinde altı yıl çalıştığı roman, bozacı Mevlut ile üç yıl aşk mektupları yazdığı sevgilisinin İstanbul'daki hayatlarını hikâye ediyor. 1969 ile 2012 arasında, kırk yılı aşkın bir süre Mevlut, İstanbul sokaklarında yoğurtçuluk, pilavcılık, otopark bekçiliği gibi pek çok iş yapar. Bir yandan sokakların çeşit çeşit insanla dolmasını, şehrin büyük bölümünün yıkılıp yeniden inşa edilmesini, Anadolu'dan gelip zengin olanları izler; diğer yandan ülkenin içinden geçtiği dönüşümlere, siyasi çatışmalara, darbelere tanık olur. Onu başkalarından farklı kılan şeyin, kafasındaki tuhaflığın kaynağını hep merak eder. Ama kış akşamları boza satmaktan ve sevgilisinin aslında kim olduğunu düşünmekten hiç vazgeçmez. 

Aşkta insanın niyeti mi daha önemlidir, kısmeti mi? Mutluluk veya mutsuzluğumuz bizim seçimlerimize mi bağlıdır, yoksa bizim dışımızda mı gelişip başımıza gelirler? Kafamda Bir Tuhaflık bu sorulara cevap ararken aile hayatıyla şehir hayatının çatışmasını, kadınların ev içlerindeki öfke ve çaresizliklerini resmediyor.
(Tanıtım Bülteninden)

pdf ve epub olarak indir:  http://link.tl/Mn1H
READ MORE

William Golding Sineklerin Tanrısı pdf kitap indir

Posted by pdf kitap On 7 Şubat 2016 Pazar 0 yorum

William Golding Sineklerin Tanrısı pdf kitap indir


Sineklerin Tanrısı pdf kitap indir

"Sineklerin Tanrısı", günümüzde bir atom savaşı sırasında, ıssız bir adaya düşen bir avuç okul çocuğunun, geldikleri dünyanın bütün uygar törelerinden uzaklaşarak, insan yaradılışının temelindeki korkunç bir gerçeği ortaya koymalarını dile getirir. Konusu, R. M. Ballantyne'ın Mercan Adası gibi eşsiz bir mercan adasının cenneti andıran ortamında başlayan bu roman, çağdaş toplumlardaki çöküntünün, insan yaradılışındaki köklerini gözönüne sermek amacıyla Mercan Adası'ndaki duygusal iyimserlikten apayrı bir yönde gelişir. Uygar insanın yüreğinde gizlenen karanlığı deşerken "Sineklerin Tanrısı"; daha çok Conrad'ın kısa romanı "Karanlığın Yüreği"ni andırır. Golding'in romanındaki çocuklar da başlangıçta tıpkı Kurtz gibi, uygar toplumun baskılarından uzak bir örnek düzen kurmak isterlerken, gitgide hayvanlaşır, korkunç bir kişiliğe bürünürler. Bu yönüyle Sineklerin Tanrısı'nın Mercan Adası ile öbür ıssız ada serüvenlerinden ayrıldığı en önemli nokta, ıssız ada yaşamının çetin güçlüklerini ya da mutluluğunu anlatmaktan daha çok, bir insanlık durumunu, kişiler arasındaki çatışma aracılığıyla ortaya koymaya çalışmasıdır.
-Akşit Göktürk-
(Arka Kapak)

pdf kitap indir: http://link.tl/Apv4
READ MORE

Bilim ve Teknik - 2016 Şubat Sayısı

Posted by pdf kitap On 6 Şubat 2016 Cumartesi 0 yorum

Bilim ve Teknik - 2016 Şubat Sayısı

 

Bilim ve Tenik dergisinin bu ayki sayısı sizlerle. Bu ay yeni pdf kitap paylaşımları devam edecektir. E kitap okuyucularına özel epub formatında da yayınlar paylaşacağız. Herkese bol kitaplı günler dileriz

E dergi indir: http://link.tl/A8mj
( 5 sn bekledikten sonra reklamı geç'e basıp hemen indirebilirsiniz )


READ MORE

Michel Foucault Bilginin Arkeolojisi pdf

Posted by pdf kitap On 3 Şubat 2016 Çarşamba 0 yorum

Michel Foucault Bilginin Arkeolojisi pdf

,


1926 yılında Fransa’nın Poitiers kentinde doğan Michel Foucault hem düşünceleri hem de yaşantısıyla kendisini özgürlüğe adamış bir filozof, bir eylem insanıdır. Belki de onu anlamanın en doğru yolu, söyleşilerde kullandığı şu ifadelerdir: “Yaşamın ve çalışmanın temel amacı, kişinin başlangıçta olmadığı kişi olmasıdır” ve “kitaplarımın her biri benim yaşam öykümdür”. Foucault hem kendisinin hem de başkalarının herhangi bir kategorik çerçevenin içine yerleştirilerek nitelenmesinden ya da yargılanmasından son derece rahatsızlık duyardı mutlaka ama onu anlatmaya giriştiğimizde bulabileceğimiz en uygun sıfat yine de, kendisinin kullandığı Düşünce Sistemleri Tarihçisi olacaktır.


Foucault’nun düşünce hayatına bütünüyle egemen olan üç ana kavram vardır. Çözümlemelerinin “düşünce sistemleri”ne ilişkin olanları arkeoloji, “iktidar biçimleri”ne ilişkin olanları geneoloji, “kendine özen gösterme”ye ilişkin olanları ise etik ile belirlenen, üç ayrı dönemde yapılır. Foucault için Klasik olan xvıı. ve xvııı. yüzyıllar ile Modern olan xıx. ve xx. yüzyıllarda, bu dönemlere ilişkin oluşumları hem teorik hem de pratik alanlarında yöneten epistemelerin farklı olması nedeniyle, farklı biçimlerde görünen ve incelenen aynı pozitifliklerin (hayat, emek, dil) bilgisi hakkında gerçekleştirilen derinlemesine bir çözümleme yönteminin adıdır Bilginin Arkeolojisi. Bu çözümleme yöntemi, onun alt başlığı “psikiyatrinin arkeolojisi” olan Klasik Çağda Deliliğin Tarihi, alt başlığı “tıbbi bakışın arkeolojisi” olan Kliniğin Doğuşu ve yine alt başlığı “insan bilimlerinin arkeolojisi” olan Kelimeler ve Şeyler adlı eserlerinde uygulanmıştır.


Bilginin Arkeolojisi’nde Foucault’nun göstermeye çalıştığı şey, dilin bölgesi, arşivin anlamı ya da söylenmiş olan şeylerin alanıdır. Ona göre arkeoloji, söylemleri arşivin içinde özelleşmiş pratikler olarak betimler; söylemsel oluşumların ve ifadelerin baştan sona katedilmiş alanı, tasarlanmış genel teorileri ve uygulama alanları hakkında yapılmış çözümleme arkeoloji adını alır.READ MORE